Produkto kokybės garantija.

Užtikriname, kad mūsų parduotuvėse parduodamos tik originalios, naujos ir kokybiškos prekės, supakuotos originalioje gamintojo pakuotėje. Prekės atitinka prekės gamintojo nurodytus pateikiamų norminių dokumentų reikalavimus. Visos prekės atitinka Europos Sąjungos keliamus standartus ir turi gamintojų suteikiamą garantiją.

Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekės įsigijimo dienos, todėl būtina išsaugoti pirkimą patvirtinantį dokumentą. Prekės ar komplektuojamosios detalės garantinio keitimo atveju garantija nėra pratęsiama ir visais atvejais skaičiuojama nuo pirminės prekės įsigijimo dienos. Visos garantinės sąlygos detalizuojamos prekės gamintojo techninėje dokumentacijoje.

Prekių keitimas ir grąžinimas.

1.       Garantuojame, jog grąžinsime Jums pinigus, jeigu per 14 kalendorinių dienų nuspręsite grąžinti mums kokybišką prekę:

1.1.    Jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

1.2.    Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo savo pageidavimą. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

1.3.    Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje. Pirkėjas grąžina prekę pardavėjo kontaktiniu adresu arba apmoka prekės grąžinimo išlaidas.

1.4.    Jeigu pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, jis turi teisę per keturiolika kaledorinių  dienų nuo ne maisto prekių pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti ją analogiška preke.

1.5.    Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, tai pirkėjas turi teisę per 14 kalendorinių dienų grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

1.6.    Prekės, kurios buvo užsakytos spec. užsakymu (t.y. prekės, kurios nesandėliuojamos pardavėjo sandėlyje) – negrąžinamos.

1.7.   Grąžinamos prekės pristatymo pardavėjui išlaidas (jeigu prekė nėra grąžinama dėl pardavėjo kaltės ar prekės defektų) apmoka pirkėjas.

2.       Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės ne maisto prekė ir pardavėjas su pirkėju neaptarė jos trūkumų, pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti:

2.1.    pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke;

2.2.    atitinkamai sumažinti prekės kainą;

2.3.    per protingą terminą neatlygintinai pašalinti prekės trūkumus;

2.4.    atlyginti prekės trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu pardavėjui per protingą terminą jų nepašalinus trūkumus pašalino vartotojas pats ar trečiųjų asmenų padedamas;

2.5.    vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

3.       Prekės kokybės garantiją nustato prekės pardavėjas.

4.    Įsigytos ekspozicinės prekės, ar prekės su trūkumais kurie buvo aptarti prieš įsigijimą yra negrąžinamos.

5.       Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje:

5.1.    Pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo prekės trūkumus ir pirkėjo pasirinktą vieną iš šių taisyklių 2 punkto reikalavimų. Prie prašymo pridedama kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas ir garantinis dokumentas (jeigu parduotai prekei nustatytas kokybės garantijos terminas).

5.2.    Jeigu pirkėjas nepateikia kasos aparato kvito arba kito nustatyta tvarka išduodamo prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinančio dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti pirkėjo nurodyti šių taisyklių 2 punkto reikalavimai tik pardavėjui sutikus.

6.       Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės, pardavėjas, gavęs raštišką pirkėjo prašymą, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos (toliau - Valstybinė ne maisto produktų inspekcija) dėl prekės kokybės įvertinimo, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

7.       Jeigu pardavėjas įrodo, kad prekės trūkumų atsirado dėl to, kad pirkėjas pažeidė prekės naudojimo ar saugojimo taisykles, tokia prekė nekeičiama, neatlygintinai trūkumai nešalinami ir pinigai negrąžinami.

8.       Kilus ginčui dėl prekės išvaizdos pakeitimų ar prekės sugadinimo, pardavėjas privalo raštu kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją, o gavęs iš jos raštu pateiktas išvadas nedelsdamas apie tai pranešti pirkėjui.

9.       Kilus klausimams dėl prekių gražinimo, kreipkitės į mus elektroniniu paštu info@adma.lt, o nesant galimybės to padaryti – kreiptis mūsų e-parduotuvėje nurodytais kontaktais.

Prekė pridėta prie norų sąrašo